Selv om det finnes hovedregler i spansk grammatikk, finnes det også flere unntak. Disse blir ofte til nybegynnnerfeil. Her er 3 du bør unngå.